Hulpmiddelen Voor Gehandicapten

Ga naar
RelaxMaker
RelaxMaker

RelaxMaker

Natuurlijke ontspanning voor een beter welzijn

De RelaxMaker is een interventiemiddel welke ingezet kan worden bij o.a. spanningen, angst, overprikkeling, onrust en agitatie. Het is een rustgevende videobril om ontspanning te creëren middels natuurbeelden.