Hulpmiddelen Voor Gehandicapten

Ga naar
4Wieler.nl
4Wieler.nl

4Wieler.nl

Veilig, comfortabel & stabiel

4Wielers zijn de meest veilige, comfortabele en stabiele fietsen die er zijn. Veiliger dan driewielers, omdat ze zo stabiel zijn dat je er niet mee kunt vallen.