Nieuwsoverzicht

IFCTaksatieschalen

woensdag 15 december 2021
IFCTaksatieschalen

Wat als je thuis de zorg hebt voor je zorgintensieve kind(eren) en je wilt zorg gaan inkopen. Waar start je dan je zoektocht naar goede en verantwoorde zorg? Hoe weet je welke indicatie passend is? Wie vertelt je als ouder wat gebruikelijke en boven gebruikelijke zorg is en hoeveel tijd daarvoor staat? Wie toetst dat en hoe bereid ik mijzelf voor op deze vaak ingewikkelde en emotionele gesprekken? Allemaal vragen waar wij als ouders van zorgintensieve kinderen vroeg of laat mee te maken krijgen. Het invullen van de taksatieschaal is een goed vertrekpunt om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, zodat je tijdens gesprekken met CIZ/ gemeenten/ CJG goed weet waar de hulpvragen en ontwikkelmogelijkheden van je zorgintensieve kind liggen.  

ICFTaksatieschaal: Als je een beperking hebt gaat niet alles vanzelf. Voor veel handelingen heb je hulp nodig. Hoeveel precies en hoe vaak; de ICFTaksatieschaal brengt dat helder in beeld. De ICFTaksatieschaal bestaat uit ongeveer 500 vragen over persoonlijke en verstandelijke vaardigheden en het sociaal functioneren. Door de ICFTaksatieschaal af te nemen ontdek je waar je mogelijkheden en beperkingen liggen of die van je naaste met een (intensieve) zorgvraag. Het invullen van de ICFTaksatieschaal kost een paar uur tijd. Het wordt gebruikt op: scholen, zorginstellingen en door hulpverleningsorganisaties. Maar ook om inzichtelijk te maken hoeveel bovengebruikelijke* zorg je verleent aan je kind met een (intensieve) zorgvraag. Op deze manier ga je goed geïnformeerd het gesprek aan met bijvoorbeeld het CIZ/ gemeente/CJG om een passende indicatie te krijgen. Met deze indicatie kun je vervolgens passende zorg inkopen of inzetten (Zorg in natura of PGB).
 
Veel zorgaanbieders en overheden werken met de ICF. De ICF is “een taal”, een classificatie van de wereld gezondheidsorganisatie (WHO). Het is in feite een afspraak over hoe je iemands functioneren beschrijft en hoe je die ook objectief kan uitwisselen met anderen. De ICFTaksatieschaal maakt voor veel mensen het verschil. Dankzij de juiste beschrijving krijgen zij de indicatie/zorg die bij hen past.
Voor het invullen van de ICFTaksatieschaal, de kosten en de rol van de adviseur verwijzen wij je door naar www.icftaksatieschaal.nl
 
Mijn zorgvraag in beeld:Een afgeleide van de ICFTaksatieschaal is de gratis “doe het zelf versie”: mijnzorgvraaginbeeld.nl Mijnzorgvraaginbeeld geeft zorgvragers en/of mantelzorgers/wettelijk vertegenwoordigers inzicht in de zorgvraag. Dat inzicht is nodig om bewuste keuzes te maken. In de ICFTaksatieschaal zitten ook vragen die te maken hebben met epilepsie en probleemgedrag. Dat zit niet in de gratis versie omdat daarin het vakmanschap van de adviseur het verschil maakt.
Voor de werkwijze van mijnzorgvraaginbeeld verwijzen wij je door naar www.mijnzorgvraaginbeeld.nl
 
Uiteraard heb ik de vragenlijst zelf ingevuld, mijn bevindingen: Tijdens het invullen van de vragenlijst werd ik (weer eens) geconfronteerd met de beperkingen van onze dochter. In het dagelijks leven sta ik daar toch minder bij stil. En merk ik dat ik de (intensieve) zorg en begeleiding vaak heel normaal vind en daarmee ligt overbelasting continue op de loer.

Na het invullen ontvang je een persoonsgebonden rapport. Welke precies weergeeft welke hulp er geboden wordt (moet worden), hoeveel tijd daarvoor staat, of de zorgvrager (in mijn geval onze dochter) nog leerbaar is en onder welke ICF classificatie de zorg valt.

Door het invullen van of de ICFTaksatieschaal en/ of de vragenlijst op mijnzorgvraaginbeeld kun je voorkomen dat je steeds bezwaar moet maken tegen besluiten van het CIZ/ gemeenten/ CJG omdat de (juiste) indicatie/ zorg niet geïndiceerd wordt.
 
Bovenstaand artikel is mede mogelijk gemaakt door: Lian Roovers, ik ontmoette haar op de ´veine dagen´ beurs. Lian is professioneel en onafhankelijk cliëntondersteuner, aangesloten bij beroepsvereniging BCMB. Daarnaast is zij ervaringsdeskundige mantelzorger voor twee meerderjarige thuiswonende kinderen, ambassadeur bij Per Saldo en mantelzorg.nl en landelijk bestuurslid bij Kansplus.
 
*Bovengebruikelijke zorg: gebruikelijke zorg van ouders aan hun kind is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Zo is het voor een kind van 1 jaar nog gebruikelijk dat ouders hun kind wassen en verzorgen. Voor een kind van 12 jaar is dat niet gebruikelijk en noem je dat bovengebruikelijke zorg, voor deze zorg kun je een indicatie aanvragen.

Bronnen die je zelf kunt raadplegen: www.icftaksatieschaal.nl, www.mijnzorgvraaginbeeld.nl, l-in-c.nl
YouTube: taksatieschaal in de praktijk

Wie is Boukje:
Deze blog is geschreven door Boukje, 37 jaar en woon sinds 2007 in Alphen (NB) samen met mijn man, zoon (11) en twee dochters (10 en 8). Al heel wat jaren werkzaam in de zorg (jaar of 18). En sinds de komst van onze dochter die een verstandelijke beperking heeft ook een soort tijger, die zich bezighoudt met (on)recht in de zorg.