Nieuwsoverzicht

Eerste interactieve Theateravond

dinsdag 27 juni 2023
Eerste interactieve Theateravond

We hebben gisteren tijdens onze Interactieve Theateravond gelachen en gehuild. Een prachtige avond waarbij ouders zichzelf gehoord en gezien voelden. Er werden verhalen gedeeld en er was herkenning en erkenning. Precies zoals we het bedoeld hadden kwamen er verbindingen tot stand onder de bezoekers. We zijn geland in de Reeshof in Tilburg!

Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen en doorbreekt het taboe. Zelfs het kijken naar kunst kan al taboe opheffen. Zeker wanneer na afloop van een Theatervoorstelling de bezoekers (zoals afgelopen vrijdag) de gelegenheid krijgen om rondom het thema met elkaar ervaringen te delen. Zo kan een voorstelling een brug slaan die nodig is voor de bezoeker om zich veilig open te stellen en vanuit hun hart te vertellen, over hun eigen situatie. De bezoekers krijgen het gevoel ergens bij te horen, dit nodigt uit tot het maken van nieuwe contacten. Je staat er niet alleen voor.

Het is super fijn om ervaringen uit te wisselen met ouders die ook een zorgintensief kind hebben, ook als hun kind een andere beperking stoornis of ziekte heeft als jouw kind, maak je vaak dezelfde dingen mee. Deze ouders begrijpen goed wat je meemaakt. Je kunt onderling tips uitwisselen over hoe je dingen aan hebt gepakt. Bijvoorbeeld hoe je zorg en werk met elkaar combineert, of welke ervaringen je hebt met het aanvragen en beheren van een PGB. Je krijgt vaak de beste adviezen van een ervaren zorgouder ipv de zorgverlener.