Stap 1 Hulpvraag

Gezin vertelt ons over de zorgen, wensen en behoeften. Wij worden medeeigenaar van de hulpvraag.

Stap 2 Onderzoek

Wat speelt er? Wat is de vraag achter de vraag? Wat wenst het gezin en hoe vinden we daar antwoord op?

  • Familiegesprekken voeren*
  • Betrokkenen in beeld brengen
  • Plan van aanpak en actie lijst maken/bespreken met alle betrokkenen

Stap 3 Indicatie

Verzamelen van alle feiten door gesprekken met school, artsen, therapeuten, vrijetijdsbesteding. Begeleiden traject WMO/CIZ/Jeugdwet.

Stap 4 Inregelen zorg

Zorgpartijen zoeken, neuzen dezelfde kant op krijgen, afstemmen van de zorgtriade en regie organiseren.

Stap 5 Nazorg

Beschikbaar voor gezin en betrokken zorgverleners