Ben ik mantelzorger!?

Als je kind een handicap, ziekte of ontwikkelingsachterstand heeft, heb je er als ouder direct een extra zorg bij. Zorgen vóór en zorgen maken om je kind kost veel energie. Daarnaast worden álle leden van je gezin ongevraagd ‘mantelzorger’. Dit vraagt van iedereen een behoorlijke opoffering, waar niemand om gevraagd heeft. Toch vervult iedereen vanzelfsprekend een rol met betrekking tot de mantelzorg voor het zorg intensieve kind.

Maar wat is een mantelzorger en wanneer ben je een mantelzorger?
Mantelzorg kun je als volgt omschrijven. Je bent mantelzorger als je zorgt voor, je zorgen maakt om, of zorg mist door een zorgvrager in de directe sociale omgeving. Mantelzorg gaat vaak verder dan ‘gebruikelijke’ zorg.
 
Om te kunnen beoordelen wat gebruikelijke zorg is, zal een vergelijking gemaakt moeten worden met kinderen van dezelfde leeftijdscategorie en zonder handicap of beperking. De extra zorg en ondersteuning die uw kind nodig heeft, noemt men ‘boven gebruikelijke zorg’.

Bij boven gebruikelijke zorg kan het zowel om een zorgactiviteit als om extra zorgtijd gaan. Een voorbeeld van een zorgactiviteit is het verschonen van een 12-jarig meisje. Het is niet gebruikelijk dat een kind van 12 nog wordt verschoond. Een voorbeeld van extra zorgtijd is de zorg voor een 3-jarig spastisch meisje. Voor kinderen van 3 is het gebruikelijk dat ouders hun kinderen verschonen, maar als het verschonen vanwege haar spasme 10 minuten langer duurt, dan wordt deze 10 minuten gezien als boven gebruikelijke zorg. Een ander voorbeeld van een zorgactiviteit is dat je je 16 jarig kind begeleidt naar een “speelafspraak” en daar de communicatie continu in de gaten moet houden om conflicten te voorkomen.

Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt ben je mantelzorger

Broertjes of zusjes van het zorg intensieve kind worden vaak jonge mantelzorgers genoemd. Wanneer ben je een jonge mantelzorger? Als je als kind (tot 23 jaar) zorgt voor, zich zorgen maakt om of zorg mist vanwege een zorg intensieve naaste.
 
Gelukkig gaat het met de meeste Jonge Mantelzorgers goed. Doordat ze opgroeien met een zorgintensief kind in huis ontwikkelen ze pro sociaal gedrag. Ze houden meer rekening met de gevoelens van anderen, zijn meer bereid hulp te bieden en te delen met anderen. Echter, vaak oordelen ze wat minder gunstig over hun psychische welzijn. Ze hebben (door Rolomkering of Parentificatie) vaker last van stress, heftige emoties, piekergedachten en depressieve gevoelens. Ook fysieke klachten als vermoeidheid, slaaptekort, slaapproblemen, rugklachten of andere fysieke overbelasting komen voor.
 
Zorgen voor voldoende praktische ondersteuning is voor een zorggezin een erg belangrijke factor. Vooral een gezinsgerichte aanpak waarbij open communicatie gestimuleerd wordt en er ook ondersteuning is voor de Jonge Mantelzorger is veelbelovend. Voornamelijk in combinatie met individuele ondersteuning als bijvoorbeeld lotgenotencontact.

Binnen de familie coaching wordt ook aandacht besteed aan de jonge mantelzorgers met hun eigen wensen en behoeften. Daarnaast werken we samen met verschillende netwerkpartners in Tilburg om de jonge mantelzorgers nog beter te kunnen ondersteunen. Wil je hiervan op de hoogte blijven schrijf je dan in voor de nieuwsbrief.
Meer informatie over jonge mantelzorgers kun je vinden op de website van Strategische Alliantie Jonge Mantelzorg