Familiecoaching

In veel gevallen is er veel hulp in het zorggezin aanwezig dat specifiek gericht is op het zorgintensieve kind. Echter niemand heeft het totale overzicht. Wij bieden hierin een helicopterview en laten de verschillende hulpverleners met elkaar samenwerken. Ook zorgen we ervoor dat iedereen in het gezin wordt gezien. Het hebben van een zorgintensief kind heeft namelijk zijn weerslag op alle leden van het gezin!

Maartje en Edith zetten zich als familiecoaches in om zorgintensieve gezinnen, die overbelast dreigen te raken of al zijn, in hun samenredzaamheid te versterken en écht te kijken naar wat er nodig is binnen het gezin.
Zorgen voor voldoende praktische ondersteuning is voor een zorggezin een erg belangrijke factor.

Onze begeleiding is erop gericht dat familiezorgers niet verder overbelast raken en de nieuwe groep zorgvragers worden.

Wij geloven in een familiegerichte aanpak waarbij open communicatie gestimuleerd wordt en er ondersteuning is voor iederéén in het gezin.

Als Familiecoach werken we familiegericht op basis van onder andere de Methode Familiezorg. Dit geeft ons namelijk de mogelijkheid om binnen gezinnen vraaggericht te werken, waarbij we samen met het gezin optrekken om ‘de vraag achter de vraag’ te achterhalen.

Wij gaan verder waar de meeste professionals stoppen en kijken hierbij naar álle leden binnen het gezin. Wat speelt er écht en welke (ondersteunings)behoeften hebben zij onafhankelijk van elkaar? We kunnen dan passende hulp inschakelen en ervoor zorgen dat het gezin en de passende hulp integraal met elkaar samenwerkt.

De laagdrempelige steun die we bieden wordt gegeven in de thuis situatie, waarbij we ons aanpassen aan het drukke zorgprogramma. Uiteindelijk is ook hier de zorgsituatie ontstaan dus ben je op de juiste plek om met elkaar aan de slag te gaan.